Uraz kolana - i co dalej?

Informacje dla pacjenta

Rehabilitacja

Leczenie Operacyjne

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na zastąpieniu uszkodzonej tkanki więzadła ścięgnem pobranym od pacjenta (autograft) lub od dawcy (allograft). Cała procedura jest wykonywana artroskopowo. Podczas artroskopii wykonywane są kanały kostne w kości piszczelowej i udowej pozwalające na umocowanie w nich przygotowanego ze ścięgna przeszczepu. Możliwości technicznych przygotowania kanałów kostnych jest…
  Naprawa więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą Internal Brace™, to nowoczesne leczenie operacyjne, które pozwala zachować zerwane więzadło bez przeszczepu (jak przy rekonstrukcji ACL)! Proponowana przez amerykańską firmę Arthrex technika przyszywania oderwanego więzadła krzyżowego przedniego, jest z powodzeniem stosowana u wybranych pacjentów. Nie wymaga ona wycinania uszkodzonego więzadła, pobierania przeszczepów…
Standardowym leczeniem uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego jest rekonstrukcja ACL z użyciem przeszczepów. Polega ona na usunięciu własnego, uszkodzonego więzadła i zastąpieniu go przeszczepem ścięgien, bez próby naprawy zerwanego więzadła. Dzieje się tak pomimo faktu, że w większości przypadków uszkodzona tkanka ma potencjał do wygojenia się, zwłaszcza jeżeli leczenie operacyjne (reinsercja…
Zabieg wykonywany jest w technice artroskopowej. Jest to małoinwazyjny sposób operacji endoskopowej polegający na wprowadzeniu do stawu kamery i narzędzi średnicy około 4mm. Pozostawia więc tylko niewielkie ślady na skórze. Uszkodzone więzadło obszyte zostaje specjalną nicią i przymocowane do miejsca, z którego zostało oderwane. Dodatkowo przez 3,5mm kanały w kości…
Czym jest artroskopia? Artroskopia jest procedurą operacyjną wykonywaną przez lekarza ortopedę, aby uzyskać widok wnętrza stawu, zdiagnozować, a także wyleczyć problem wewnątrzstawowy. Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza “zajrzeć do stawu”. Podczas zabiegu artroskopowego ortopeda wykonuje małe nacięcia na skórze pacjenta, a następnie przez te nacięcia wprowadza do stawu…
Rekonstrukcja troczków rzepki to technika operacyjna stosowana w przypadku niestabilności rzepki, nawrotowego lub nawykowego zwichnięcia rzepki oraz w niektórych sytuacjach nieprawidłowego ustawienia rzepki. Sytuacje te mogą być związane z wadami wrodzonymi stawu kolanowego lub wynikać w przebytego urazu. W wyniku niewydolności troczka rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) dochodzi do epizodów niestabilności, podwichnięć…
Technika anatomicznej dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) Arthrex odtwarza prawidłowy przebieg więzadła oraz zapewnia stabilność rzepki zarówno w wyproście, jak i w zgięciu. Technika ta ogranicza ryzyko niestabilności pooperacyjnej, a właściwie przeprowadzona pozwala na szybką i efektywną rehabilitację. Skuteczna rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) zależy głównie od umiejscowienia przeszczepów…
Augmentacja, czyli wzmocnienie, to pierwotna naprawa uszkodzonego więzadła pobocznego piszczelowego. Wykonuje się ją przezskórną, małoinwazyjną techniką za pomocą 2mm taśmy FiberTape®, która łączy oba końcowe przyczepy uszkodzonego więzadła pobocznego za pomocą kotwic SwiveLock®. Leczenie to wzmacnia uszkodzone więzadło poboczne, pozwalając na jego prawidłowe wygojenie. Pozwala również na szybkie rozpoczęcie rehabilitacji.…
Nowoczesne leczenie łąkotek streszcza się dziś w doktrynie “save the meniscus”, czyli dążenia do uratowania jak największej części uszkodzonej łąkotki. Dzięki nowym technologiom medycznym możemy zaproponować pacjentom po urazach leczenie naprawcze (szycie, komórki macierzyste, techniki opłaszczania itd.). Leczenie to pozwala odtworzyć warunki zbliżone do prawidłowej anatomii zamiast usuwać uszkodzone części…
Rekonstrukcja chrząstki stawowej BioMatrix™ Cartilage Repair to technika operacyjna stosowana w przypadku jałowej oddzielającej martwicy kostno-chrzęstnej. Zaproponowana przez amerykańską firmę Arthrex, biomatryca pozwala na zastąpienie chorej tkanki specjalnym rusztowaniem. Przy udziale komórek macierzystych szpiku kostnego przekształca się ona we własną tkankę chrzęstną pacjenta oraz leżącą pod nią kość. Jest ona…
Jest to innowacyjna, biotechnologiczna metoda rekonstrukcji chrząstki stawowej opracowana przez szwajcarską firmę Geistlich Pharma AG. Dedykowana jest ona do ubytków chrząstki stawowej o rozmiarach od 2 cm2 do 8 cm2. Zabieg rekonstrukcji chrząstki stawowej jest zabiegiem jednoetapowym: przy mniejszych ubytkach może być wykonany artroskopowo, a przy ubytkach większych metodą otwartą…
Zabieg rekonstrukcji chrząstki stawowej jest jednoetapowym zabiegiem i przy mniejszych ubytkach może być wykonany artroskopowo, a przy ubytkach większych metodą otwartą tzw. artrotomią.
 883 72 72 72
chirurgia-kolana.pl © 2023 .pl
projekt i realizacja: infoart.com.pl