Uraz kolana - i co dalej?

Informacje dla pacjenta

Rehabilitacja

Augmentacja więzadła pobocznego piszczelowego MCL metodą Internal Brace™ opis + technika operacyjna

Augmentacja, czyli wzmocnienie, to pierwotna naprawa uszkodzonego więzadła pobocznego piszczelowego. Wykonuje się ją przezskórną, małoinwazyjną techniką za pomocą 2mm taśmy FiberTape®, która łączy oba końcowe przyczepy uszkodzonego więzadła pobocznego za pomocą kotwic SwiveLock®. Leczenie to wzmacnia uszkodzone więzadło poboczne, pozwalając na jego prawidłowe wygojenie. Pozwala również na szybkie rozpoczęcie rehabilitacji. Metodę tę stosuje się zarówno w izolowanych uszkodzeniach MCL III stopnia, jak i w uszkodzeniach towarzyszących urazom innych struktur stawu kolanowego (ACL, PCL, PLC i innych). Bezpieczeństwo i skuteczność metody potwierdzona jest w ponad 800 000 zabiegach tą metodą, wykonanych do tej pory głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Technika operacyjna

Mcl internal brace1 300x163  Krok 1. Przygotowanie dwóch niewielkich (około 1cm) dojść operacyjnych po pobocznej przyśrodkowej stronie kolana Mcl internal brace2 300x163 Krok 2. Przygotowanie loży dla bliższej kotwicy kostnej SwiveLock® o średnicy 4,75mm
 Mcl internal brace3 300x162  Krok 3. Implantacja bliższej kotwicy SwiveLock® z przygotowaną taśmą FiberTape® Mcl internal brace4 300x163 Krok 4. Wyznaczenie właściwego izometrycznego punktu zakotwiczenia piszczelowego MCL
 Mcl internal brace5 300x163 Krok 5. Przewleczenie pod skórą oraz ponad uszkodzonym więzadłem pobocznym piszczelowym taśmy Internal Brace FiberTape® Mcl internal brace6 300x163 Krok 6. Sprawdzenie izometrii, czyli właściwego napięcia Internal Brace FiberTape® oraz rekonstruowanego więzadła pobocznego piszczelowego w całym zakresie ruchu stawu kolanowego
 Mcl internal brace7 300x163 Krok 7. Przygotowanie loży dla dalszej kotwicy kostnej SwiveLock® o średnicy 4,75mm Mcl internal brace8 300x163 Krok 8. Implantacja dalszej kotwicy SwiveLock® z przygotowaną taśmą FiberTape® we właściwym docelowym położeniu oraz napięciu
 Mcl internal brace9 300x115 Krok 9. Ostateczne sprawdzenie napięcia i izometrii więzadła pobocznego piszczelowego zabezpieczone Implantacja bliższej kotwicy SwiveLock® z przygotowaną taśmą Internal Brace™   FiberTape®    

 arthrex logo 300x148

Dodatkowe informacje

  • Page Title: Augmentacja więzadła pobocznego piszczeloweo MCl | Chirurgia Kolana
poniedziałek, 18 czerwiec 2018 17:14

 

 883 72 72 72
chirurgia-kolana.pl © 2023 .pl
projekt i realizacja: infoart.com.pl