Uraz kolana - i co dalej?

Informacje dla pacjenta

Rehabilitacja

Rekonstrukcja chrząstki stawowej (Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis, AMIC®, Chondro-Gide®)

Jest to innowacyjna, biotechnologiczna metoda rekonstrukcji chrząstki stawowej opracowana przez szwajcarską firmę Geistlich Pharma AG. Dedykowana jest ona do ubytków chrząstki stawowej o rozmiarach od 2 cm2 do 8 cm2. Zabieg rekonstrukcji chrząstki stawowej jest zabiegiem jednoetapowym: przy mniejszych ubytkach może być wykonany artroskopowo, a przy ubytkach większych metodą otwartą (tzw. artrotomią). Metoda ta łączy w sobie technikę mikrozłamań, która jest podstawową techniką leczenia uszkodzeń chrząstki z zastosowaniem macierzy kolagenowej Chondro-Gide®. Zabieg ten może być wykonany w czasie leczenia artroskopowego innych dolegliwości stawu kolanowego.


AMIC® jest jednoczasową procedurą leczenia ubytków chrząstki stawowej o wysokiej efektywności. Zabezpiecza środowisko gojenia się i tworzenia regeneratu nowej chrząstki stawowej z wykorzystaniem naturalnego potencjału komórek macierzystych szpiku kostnego. Chondro-Gide® jest naturalną kolagenową błoną używaną do leczenia ubytków chrząstki stawowej w technice AMIC®. Może być użyta w różnych technikach operacyjnych. Membranę Chondro-Gide® stosuje się w leczeniu różnej wielkości ubytków chrząstki, dostosowując ją indywidualnie dla potrzeb pacjenta.


Zasada leczenia jest oparta na aplikacji własnych multipotencjalnych mezenchymalnych progenitorowych komórek szpiku kostnego (komórek macierzystych), cytokin oraz czynników wzrostu z kości podchrzęstnej lub szpiku kostnego. Powstały w ten sposób w ubytku kostnym superskrzep (krwiak) przykryty i ustabilizowany zostaje przez błonę Chondro-Gide® i klej tkankowy. Membrana Chondro-Gide® zapewnia różnicowanie komórek macierzystych w komórkach chrząstki stawowej. Chodrocyty, czyli komórki chrzęstne, wytwarzają proteoglikany, które są głównym składnikiem chrząstki stawowej i całość przekształca się w naturalny regenerat chrząstki stawowej.
W metodzie AMIC® uzyskuje się wyniki porównywalne do przeszczepu chondrocytów (ACI), zapewniające tworzenie się regeneratu chrząstki stawowej.

Wskazania do zabiegu:

 • Ogniskowe ubytki chrzęstne i chrzęstno kostne III/IV stopnia według Outerbrigde’a
 • Ogniskowe ubytki pourazowe
 • Rozmiar uszkodzenia od 2cm2 do 8cm2
 • Pacjenci w wieku od 18 do 55 lat

Przeciwwskazania:

 • Naprzeciwległe ubytki chrząstki stawowej (ang. kissing leasions)
 • Choroby autoimmunologiczne (m.in. RZS, łuszczyca, toczeń układowy)
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych
 • Zapalenie stawu kolanowego
 • Niestabilność stawu kolanowego
 • Zaburzenia osi kończyny (wymagana wcześniejsza lub jednoczasowa korekta osi stawu)
 • Hemofilia
 • Uczulenie na kolagen wieprzowy

Zalety metody AMIC®

 • Skrót oznacza autologiczną, indukowaną membraną chondrogenezę, czyli tworzenie chrząstki oparte na zdolnościach autoregeneracji organizmu (ang. Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis).
 • Jest to zabieg małoinwazyjny, jednoetapowy w leczeniu ubytków chrząstki stawowej:
  • oparty na mikrozłamaniach lub mikroabrazji, jako pierwszej linii leczenia,
  • z naturalna ochrona i stabilizacja superskrzepu przez błonę Chondro-Gide®,
  • z potwierdzoną w badaniach poprawą kliniczną w zakresie funkcji, zadowolenia pacjenta oraz redukcji bólu
  • z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.
 • Jest techniką operacyjną z dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Chondro-Gide® – charakterystyka błony kolagenowej

 • Chroni i stabilizuje superskrzep (superclot).
 • Zbudowana z kolagenu, który jest strukturalnym białkiem budującym chrząstkę stawową.
 • Budowa dwuwarstowa zapobiega wydostawaniu się komórek macierzystych spod opatrunku, a także chroni je przed czynnikami zewnętrznymi.
 • Warstwa wewnętrzna przyciąga i zatrzymuje komórki macierzyste w miejscu ubytku.
 • Wypełnia ubytek chrząstki stawowej.
 • Zapewnia stabilność wypełnienia ubytku.
 • Zapobiega krwiakowi stawowemu.
 • Promuje migracje i przyleganie komórek progenitorowych (macierzystych).
 • Indukuje przekształcanie komórek progenitorowych w komórki chrzęstne (chondrocyty).
 • Jest odporna na czynniki mechaniczne.
 • Rozkłada się z czasem pozostawiając naturalną chrząstkę stawową.

Dodatkowe informacje

 • Page Title: Rekonstrukcja chrząstki stawowej Autologous Matrix | Chirurgia Kolana
piątek, 22 czerwiec 2018 07:48

 

 883 72 72 72
chirurgia-kolana.pl © 2021 .pl
projekt i realizacja: infoart.com.pl