Uraz kolana - i co dalej?

Informacje dla pacjenta

Rehabilitacja

Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)

Rekonstrukcja troczków rzepki to technika operacyjna stosowana w przypadku niestabilności rzepki, nawrotowego lub nawykowego zwichnięcia rzepki oraz w niektórych sytuacjach nieprawidłowego ustawienia rzepki. Sytuacje te mogą być związane z wadami wrodzonymi stawu kolanowego lub wynikać w przebytego urazu. W wyniku niewydolności troczka rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) dochodzi do epizodów niestabilności, podwichnięć lub zwichnięć rzepki. Szczegółowo o chorobach stawu rzepkowo-udowego przeczytasz tutaj.

Technika anatomicznej dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) Arthrex odtwarza prawidłowy przebieg więzadła oraz zapewnia stabilność rzepki zarówno w wyproście, jak i w zgięciu. Technika ta ogranicza ryzyko niestabilności pooperacyjnej, a właściwie przeprowadzona pozwala na szybką i efektywną rehabilitację.

Skuteczna rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) zależy głównie od umiejscowienia przeszczepów w miejscu właściwym dla przyczepów troczka przyśrodkowego. Miejsce to określa się za pomocą specjalnego szablonu. Zapewnia ono równomierne rozłożenie napięcia w stawie rzepkowo-udowym w całym zakresie ruchu, zmniejszając ryzyko nadmiernego napięcia i przyparcia rzepki w stawie rzepkowo-udowym.

Jako przeszczep wykorzystuje się ścięgno mięśnia smukłego (łac. musculus gracilis). Jest to ścięgno niewielkiego mięśnia, w zupełności wystarczające do zastąpienia troczka przyśrodkowego (MPFL). Pobrane ścięgno odbudowuje się na bazie zjawiska “jaszczurzego ogona” nie dając praktycznie dolegliwości związanych z pobraniem.

Więcej o technice zabiegu Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL) przeczytasz tutaj.

Dodatkowe informacje

  • Page Title: Rekonstrukcja Troczków Rzepki (MPFL) - Chirurgia Kolana
środa, 17 październik 2018 15:10

 

 883 72 72 72
chirurgia-kolana.pl © 2020 .pl
projekt i realizacja: infoart.com.pl