Uraz kolana - i co dalej?

Informacje dla pacjenta

Rehabilitacja

Szycie łąkotki (All-Inside Arthrex Meniscal Cinch) opis + technika operacyjna

Nowoczesne leczenie łąkotek streszcza się dziś w doktrynie “save the meniscus”, czyli dążenia do uratowania jak największej części uszkodzonej łąkotki. Dzięki nowym technologiom medycznym możemy zaproponować pacjentom po urazach leczenie naprawcze (szycie, komórki macierzyste, techniki opłaszczania itd.). Leczenie to pozwala odtworzyć warunki zbliżone do prawidłowej anatomii zamiast usuwać uszkodzone części łąkotki.

Dla najlepszego efektu istotna jest szybka diagnostyka uszkodzeń łąkotki. Najlepiej potwierdzić typ uszkodzenia w badaniu rezonansu magnetycznego.

Techniki operacyjne naprawy łąkotek przedstawione poniżej to All-Inside Arthrex Meniscal Cinch™ oraz SpeedCinch™. Urządzenia pozwalają na naprawę trzonu i rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej oraz łąkotki bocznej w świeżych urazach, za pomocą artroskopowej techniki All-Inside. Całkowicie wewnątrz stawu za pomocą specjalnie zaprojektowanego implantu wykonuje się szew łąkotki. Wszystkie działania wykonuje się przez nacięcie artroskopowe długości około 0,5 cm.
Technika ta pozwala na pewny szew łąkotki w pionie i w poziomie.

Technika operacyjna

szeflakotki1 268x300 Krok 1. Wprowadzenie urządzenia do stawu kolanowego przez dojście artroskopowe pod kontrolą kamery szeflakotki2 267x300 Krok 2. Ustalenie głębokości zakotwiczenia szwu
szeflakotki34 268x300 Krok 3. Zakotwiczenie zszywki w łąkotce w torebce stawowej szeflakotki78 267x300 Krok 4. Zakotwiczenie drugiej zszywki w torebce stawowej
szeflakotki910 268x300 Krok 5. Zaciągnięcie pętli zszywki łąkotkowej oraz usunięcie nadmiaru nici    

arthrex logo 300x148

Dodatkowe informacje

  • Page Title: Szycie łąkotki - Technika Operacyjna | Chirurgia Kolana
poniedziałek, 18 czerwiec 2018 17:11

 

 883 72 72 72
chirurgia-kolana.pl © 2024 .pl
projekt i realizacja: infoart.com.pl