Uraz kolana - i co dalej?

Informacje dla pacjenta

Rehabilitacja

Komórki macierzyste Lipogems®

Czym są komórki macierzyste?

To komórki obecne w organizmie każdego człowieka, które w dowolny sposób mogą przekształacać się we wszystkie inne komórki ciała. To takie części zapasowe, znajdujące się w szpiku kostnym, tkance tłuszczowej, ścięgnach, mięśniach, itd. Pobieranie, koncentracja i podanie tych komórek w miejsca chorobowo zmienione może skutkować regeneracją uszkodzonej tkanki.

Czym jest Lipogems®?

Lipogems® to terapia komórkami macierzystymi. Polega na pobraniu w krótkim znieczuleniu, tkanki tłuszczowej od pacjenta w drodze liposukcji przez dwa niewielkie nacięcia w skórze brzucha. Po odpowiednim przygotowaniu i koncentracji komórek macierzystych, wszczepiane są one w chore miejsca (najczęściej w staw lub ścięgno), które wymagają regene­racji.

Zalety zabiegu Lipogems®

  • przeszczep autologiczny bez ryzyka odrzutu
  • procedura wykonywana w ciągu jednego dnia, w warunkach sali operacyjnej, w krótkim miejscowym znieczuleniu
  • brak ograniczeń wiekowych dla pobierania oraz skuteczności zastosowania

Właściwości Lipogems®

W naczyniach włosowatych tkanki tłuszczowej, znajdują się komórki okołonaczyniowe nazywane perycytami. W drodze mechanicznego rozdrobnienia tkanki tłuszczowej, tkanka ta wraz z naczyniami ulega fragmentacji, czego konsekwencją jest uwalnianie perycytów, które następnie przetwarzają się w mezenchymalne komórki macierzyste (tkanka tłuszczowa zawiera ok. 500 razy więcej mezenchymalnych komórek macierzystych niż ta sama ilości szpiku kostnego). Komórki macierzyste posiadają zdolność przekształcania się w różne gatunki wyspecjalizowanych komórek takich jak: chrząstki, mięśnie, kości, ścięgna, więzadła i tłuszcz.

Mezenchymalne komórki macierzyste zwiększają unaczynienie, zatrzymują proces obumierania komórek z powodu niedotlenienia i wzmacniają naturalną zdolność tkanek do ich regeneracji. Działają one też dłużej niż komórki macierzyste otrzymywane ze szpiku kostnego.

Kiedy zastosować terapię Lipogems®?

Mezenchymalne komórki macierzyste stosuje się w zmianach zwyrodnieniowych stawów oraz w tendinopatiach ścięgien. Poprzez ich działanie następuje zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa zakresu ruchu, co umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania.

Schemat zabiegu

  1. Pobranie tkanki tłuszczowej z brzucha lub ud przez nacięcie skóry około 1 cm.
  2. Separacja i przygotowanie tkanki tłuszczowej za pomocą dedykowanej aparatury.
  3. Wstrzyknięcie koncentratu komórek macierzystych w miejsce chorobowo zmienione.
  4. Kilkugodzinna obserwacja pacjenta i zwolnienie do domu.

Dodatkowe informacje

  • Page Title: Komórki macierzyste Lipogems - Chirurgia Kolana
poniedziałek, 02 lipiec 2018 13:15

 

 883 72 72 72
chirurgia-kolana.pl © 2024 .pl
projekt i realizacja: infoart.com.pl